Tivoli Nursery ‧ Tivoli Kindergarten

N1 Teachers

Cassie Wang
N1 Bear Class Teacher
N1 Hippo Class Teacher
Vickie Leung
N1 Bear Class Teacher
N1 Hippo Class Teacher

 

K1 Teachers

Miu Lee
K1 Dolphin Class Teacher
Tiffany Hui
K1 Dolphin Class Teacher

Kylie Wong
K1 Seahorse Class Teacher
Email: kyliewong@tivoli.edu.hk

Melody Chu
K1 Seahorse Class Teacher
Email: melodychu@tivoli.edu.hk
Joanna Chan
K1 Octopus Class Teacher
Email: joannachan@tivoli.edu.hk
Fouzia Jabeen
English Teacher
Vivian Zou
Mandarin Teacher

 

K2 Teachers

Michelle Li                            
K2 Strawberry Class Teacher
Sherry Cheng
K2 Strawberry Class Teacher

 

Support Staff

May Chu
Music Consultant

 

Non-teaching staff

Vivian Tsang                               
Clerk
Ming Cheung                               
Clerk
Auntie Kit
Cook
Auntie Chun
Caretaker
Auntie Ping
Caretaker